Vol 50, No 1 (2004)

Table of Contents

T 190 ELECTRICAL ENGINEERING

Galios transformatorių tuščiosios veikos nuostolių minimizavimas PDF
L. Andriušienė, P. Kostrauskas, D. Mikalajūnas
Elektros energijos sąnaudų efektyvumo įvertinimas vandentiekio PDF
L. Buivis, Z. Turauskas
Sinusinės trifazės apvijos sudarymo tyrimas PDF
J. Bukšnaitis
Netiesioginis asinchroninių variklių su dvifaze statoriaus apvija statinio PDF
S. Gečys, V. Barzdaitis, R. Muleravičius
Tiesiaeigės asinchroninės pavaros modelis PDF
R. Rinkevičienė, A. Petrovas
Tiesiaeigių elektros variklių tyrimai Lietuvoje PDF
A. Smilgevičius

T 180 TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Statistinis informacinių elektroninių sistemų dinaminių poveikių PDF
P. Balaišis, D. Eidukas, I. Barysaitė
Balso perdavimo Internet protokolu paslaugos kokybės PDF
R. Jankūnienė

T 170 ELECTRONICS

Testų išsamumo užtikrinimas save testuojančiose skaitmeninėse PDF
V. Jusas, Ž. Tamoševičius, R. Benisevičiūtė
Rentgeno difraktometrų DRON duomenų įvedimo į ASK galimybių PDF
G. Tumelis, A. Meškauskas
Ischeminio insulto srities atpažinimas srities didinimo metodu PDF
A. Ušinskas, R. Kirvaitis, R. A. Dobrovolskis, M. Meilūnas

T 191 HIGH FREQUENCY TECHNOLOGY, MICROWAVES

Juostinių linijų su puslaidininkiniais padėklais skaitinis tyrimas PDF
L. Nickelson, M. Tamošiūnienė, S. Ašmontas, V. Tamošiūnas
Lėtinimo ir kreipimo sistemų ir jų jungių modeliavimas ir tobulinimas PDF
S. Štaras, T. Burokas
Optoelectronic CO Concentration Analyser – Wavelength Selection PDF
W. Wójcik, P. Komada, S. Cięszczyk, I. Manak, T. Golec


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731