Tiesiaeigių elektros variklių tyrimai Lietuvoje

Authors

  • A. Smilgevičius Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Abstract

Straipsnis skiriamas tiesiaeigių asinchroninių variklių tyrimų Lietuvoje 30-mečiui. Aptariami per 30 metų atliktų variklinio režimo tiriamųjų ir taikomųjų darbų rezultatai: problematika, teoriniai darbai, taikymo klausimai ir tolesnių tyrimų kryptys. Sistemingi tyrimai buvo pradėti Žinybinėje tiesiaeigių variklių laboratorijoje, kuri veikė Vilniaus inžineriniame statybos institute 1970–1976 m. Pagrindinė jos veiklos kryptis buvo tiesiaeigiai asinchroniniai varikliai. Tiesiaeigių asinchroninių variklių teorijos ir praktinio taikymo klausimais Lietuvoje iš viso parengta 10 daktaro disertacijų ir 3 habilitaciniai darbai. Šių mokslo darbų rezultatai paskelbti daugelyje mokslinių žurnalų, pateikti ir svarstyti įvairių Europos ir Azijos šalių mokslinėse konferencijose. Pagrindiniai tyrimų rezultatai: sudaryti ir išnagrinėti nauji tiesiaeigių asinchroninių variklių modeliai, kuriuose atsižvelgta į baigtinius induktorių ir antrinio elemento matmenis ir dėl to atsirandančią pulsuojamąją magnetinio lauko dedamąją. Realių tiesiaeigių asinchroninių variklių tyrimai atlikti, kai induktorių apvijos maitinamos ne iš srovės, bet iš simetriško įtampos šaltinio, sukurtos mažo greičio tiesiaeigių asinchroninių variklių statinių, dinaminių ir reguliavimo charakteristikų tyrimo ir skaičiavimo metodikos, naujos tiesiaeigių variklių ir įvairių įrenginių su jais konstrukcijos, patvirtintos tuometinės SSSR išradimais, išleisti informaciniai leidiniai ir monografijos. Il.3, bibl.18 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų, rusų k.).

Author Biography

A. Smilgevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Downloads

Published

2004-01-03

How to Cite

Smilgevičius, A. (2004). Tiesiaeigių elektros variklių tyrimai Lietuvoje. Elektronika Ir Elektrotechnika, 50(1). Retrieved from https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10993

Issue

Section

T 190 ELECTRICAL ENGINEERING