Lėtinimo ir kreipimo sistemų ir jų jungių modeliavimas ir tobulinimas

Authors

  • S. Štaras Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • T. Burokas Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Abstract

Nagrinėjama lėtinimo sistemų jungių įtaka signalinių traktų ir bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių dažninėms ir pereinamosioms charakteristikoms. Sudaryta uždaviniui spręsti tinkama signalinio trakto ekvivalentinės grandinės schema. Pasinaudojant daugkartinių atspindžių diagrama, išvestos atspindžio koeficientų ir perdavimo funkcijų išraiškos. Remiantis amplitudės dažninių ir pereinamųjų charakteristikų skaičiavimo rezultatais parodyta, kad lėtinimo sistemos ir signalinio trakto jungės (susiaurintos sistemos galinės vijos) aukštųjų dažnių srityje gali veikti kaip ketvirčio bangos ilgio suderinimo transformatoriai. Kai jų banginė varža žemųjų dažnių srityje lygi signalinio trakto banginei varžai, tinkamai parinkus jungių ilgį, galima sumažinti atspindžius nuo lėtinimo sistemos galų ir gauti tolygią trakto amplitudės dažninę charakteristiką, nors lėtinimo sistemos banginė varža, didėjant dažniui, sumažėja net keletą kartų. Bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio amplitudės dažninė ir pereinamoji charakteristikos mažai priklauso nuo kreipimo sistemos jungių. Norint gauti platesnę vamzdžio praleidžiamų dažnių juostą ir mažesnę pereinamosios charakteristikos kilimo trukmę reikia siekti, kad kreipimo sistemos banginė varža mažiau priklausytų nuo dažnio. Siekiant, kad didėjant dažniui mažai kistų elektromagnetinės bangos greitis, kreipimo sistemos banginė varža ir lengviau būtų sprendžiami sistemos sąsajos su signaliniu traktu klausimai, tarp kreipimo sistemos spiralės ar meandro vijų reikia sudaryti ekranuojančiąsias sieneles. Il. 9, bibl. 14 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų, rusų k.).

Author Biographies

S. Štaras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

T. Burokas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Downloads

Published

2004-01-03

How to Cite

Štaras, S., & Burokas, T. (2004). Lėtinimo ir kreipimo sistemų ir jų jungių modeliavimas ir tobulinimas. Elektronika Ir Elektrotechnika, 50(1). Retrieved from https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10994

Issue

Section

T 191 HIGH FREQUENCY TECHNOLOGY, MICROWAVES