Vol 7, No 3 (1996)

Table of Contents

Articles

Aukštatemperatūrių dujų sraute generuojamo akustinio lauko ypatumai (anglų kalba)
P. B. Milius, J. Butkus, D. Jucius
Ultragarsinių pjezokeitiklių su energijos nuostoliais modeliavimas
A. Lukoševičius
Algoritminiai metodai akustinių signalų skiriamumui padidinti
A. Janušauskas
Autofluorescencinių spektrų klasifikavimas neuroniniais tinklais (anglų kalba)
A. Verikas, M. Bačauskienė
Frenelio integralai elektromechanikos uždaviniuose
B. Karaliūnas
Signalų formos fazinių iškraipymų bėgančiosios bangos oscilografiniuose vamzdžiuose koregavimas
S. Štaras, J. Skudutis
Elektroninių įtaisų savybių tyrimai
P. Balaišis, D. Eidukas, D. Navikas
KMOP kombinacijų schemų gedimų diagnostikos ypatumai
R. Benisevičiūtė, J. Kilikauskas, R. Šeinauskas
Sisteminis diodinių komponentų identifikavimas
V. Dailidėnas
Optiškai kintančių vaizdų formavimas elektronų pluošteliu
V. Grigaliūnas, V. Čižas
Pakopinio magnetroninio dažnio daugintuvo su laiptuota sąveikos erdve galios transformacijos koeficiento optimizavimas
J. O. Meilus
Daugiakanalio harmoninio signalo apdorojimas (anglų kalba)
R. Krivickas
Bipolar Transistor Voltage Breakdown Simulation
D. Baranauskas, A. Marcinkevičius
Optoelektroninių analoginių skaitmeninių keitiklių modeliavimo metodika
R. Martavičius, V. A. Malinauskas
Lietuvos Saulės energijos ištekliai ir jų pasiskirstymo charakteristikos
P. Balčiūnas
Palydovinio pozicionavimo principai naudojant skirtuminės globalinės pozicionavimo sistemos (GPS) stotis (anglų kalba)
R. Andriušaitis, J. Stankūnas
Elektromagnetinių bangų poliarizatorių tyrimas (rusų kalba)
I. Bondarenko, I. Afonin
Atspindžio koeficiento modulio ir fazės tyrimai (rusų kalba)
I. Bondarenko, O. Agafonceva


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731