Prioritetinių paraiškų srautų aptarnavimo M/M/1/n sistemos analizė

Authors

  • J. Gvergždys Kaunas University of Technology
  • A. Mikšys Kaunas University of Technology
  • R. Rindzevičius Kaunas University of Technology
  • S. Šimkevičius Kaunas University of Technology

Abstract

Analizuojama duomenų perdavimo tinkluose naudojama prioritetinių duomenų paketų perdavimo esant eilei M/M/1/n sistema. Į sistemą patenka duomenų paketai, priklausantys i (i=1,2) prioritetų klasėms. Kuo mažesnis prioriteto klasės skaitmuo, tuo aukštesnis perdavimo prioritetas.Laikome, kad žemesnio prioriteto paraiškos perdavimas kanalu nenutrūksta į sistemą atėjus aukštesnio prioriteto paraiškai. Į sistemą ateina puasoniniai kiekvieno prioriteto duomenų paketų srautai atitinkamai intensyvumais λi ir perduodami vienu kanalu atitinkamai intensyvumais μi, ir kiekvieno srauto duomenų paketo perdavimo ryšio kanalu trukmė pasiskirsčiusi pagal eksponentinį dėsnį, esant atitinkamai vidutinei trukmei T i .Tos pačios prioriteto klasės duomenų paketai perduodami kanalu priklausomai nuo jų atėjimo į sistemą momento. Modelyje panaudotos Markovo grandinės leido sudaryti tikslų dviejų prioritetų paraiškas aptarnaujančios M/M/1/n sistemos analitinį modelį ir išvesti formules visų prioriteto klasių duomenų paketų perdavimo parametrams įvertinti. Pateikta sistemos perėjimų iš vienos būsenos į kitą diagrama. Grafikuose pateikti informacijos perdavimo sistemos parametrų apskaičiavimo rezultatai. Il.5, bibl.8 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų, rusų k.).

Author Biographies

J. Gvergždys, Kaunas University of Technology

A. Mikšys, Kaunas University of Technology

R. Rindzevičius, Kaunas University of Technology

S. Šimkevičius, Kaunas University of Technology

Downloads

Published

2004-02-08

How to Cite

Gvergždys, J., Mikšys, A., Rindzevičius, R., & Šimkevičius, S. (2004). Prioritetinių paraiškų srautų aptarnavimo M/M/1/n sistemos analizė. Elektronika Ir Elektrotechnika, 51(2). Retrieved from https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10972

Issue

Section

T 170 ELECTRONICS