Vol 49, No 7 (2003)

Table of Contents

T 171 MICROELECTRONICS

Повышение устойчивости транзисторов в корпусе D-Pak к поверхностному монтажу PDF
Л.П. Л.П. Ануфриев, А.Ф. Керенцев, В.Л. Ланин
Стробирующий вейвлет преобразователь PDF
Э. Херманис
Full-Wave Current-Mode Precision Rectifiers Using Unity-Gain Cells PDF
D. E. Tiliute

T 180 TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Magistralinių SDH tinklų resursų įvertinimas ir optimizavimas PDF
R. Plėštys, D. Šinickas
Vienos klasės elektroninių įtaisų naudojimo efektyvumo tyrimas PDF
V. Stupak

T 121 SIGNAL TECHNOLOGY

Asmeninio kompiuterio garso sistemos taikymas elektroakustiniams signalams ir mechaniniams virpesiams tirti PDF
G. Gražulevičius, A. Gražulevičius

T 170 ELECTRONICS

Termoprocesų įtaka šungito savybėms PDF
A. Aulas, S. Balakauskas, A. Mekys, J. Storasta
Prietaisas sparčių analoginių integrinių grandynų dinaminiams parametrams tirti PDF
V. Kvedaras, R. Kvedaras
Interpoliacinių analoginės informacijos keitiklių struktūros analizė ir skaičiavimas PDF
A. Marcinkevičius, V. Jasonis

T 115 MEDICINE TECHNOLOGY

Galvos posūkių kontrolės sistemos tyrimas PDF
D. Dervinis, V. Laurutis
Žmogaus galvos smegenų ischeminio insulto automatinės analizės metodų apžvalga PDF
A. Ušinskas, R. Kirvaitis

T 191 HIGH FREQUENCY TECHNOLOGY, MICROWAVES

Large Amplitude Regime of Two Electron Stream Magnetron Frequency Multiplier PDF
J.O. Meilus, S. Gelžinis
A Method for Exact Error Probability Determination of Nonuniform Signaling For Gaussian Channels PDF
Z. H. Peric, S. M. Bogosavljevic
The Fibre-Optic System Detecting the Burning Mazout in Power Boilers PDF
W. W. Wójcik, A. Kotyra, M. Duk, T. Golec


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731