Elektroninė sistema unikalių konstrukcijų būsenos pokyčiams įvertinti

  • R. Kvedaras VGTU
  • R. Martavičius VGTU
  • V. Kvedaras VGTU

Abstract

Darbe analizuojamos unikalių statinių konstrukcijos būsenų pokyčiams įvertinti skirtos sistemos, kuriose naudojami tenzorezistoriniai jutikliai. Dažniausiai šiems tikslams naudojamos skaitmeninės tiesioginio keitimo statinių konstrukcijų deformacijų registravimo sistemos su nebalansuojamu Vinstono tilteliu jutiklių grandinės savybės lyginamos su autorių sukurtos uždarosios automatinės stebėsenos sistemos su balansuojamu Vinstono tilteliu vieno funkcinio mazgo savybėmis. Tokios sistemos veikimas pagrįstas nesubalansuoto Vinstono tiltelio automatiniu balansavimu į vieną tiltelio petį įjungtu skaitmeniniu kodu valdomu rezistoriumi. Pasiūlytoje sistemoje prie vieno jos funkcinio mazgo prijungiama nuo 16 iki 32 jutiklių. Stebėsenos sistema yra palyginti pigi, nes joje brangūs daugiaskilčiai ASK pakeisti daug pigesniais SAK. Kiekviename sistemos funkciniame mazge esantis valdiklis leidžia atlikti pradinį registruojamų rezultatų apdorojimą, todėl registruojami rezultatai stabilūs ir patikimi. Darbe pasiūlytoji sistema leidžia registruoti statinių konstrukcijos būsenų pokyčius 8 ... 12 bitų skiriamąja geba. Il. 2, bibl. 6 (lietuvių kalba, santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).

Published
2015-03-27
Section
T 170 ELECTRONICS