Proporcinių diferencijuotų paslaugų kokybės įvertinimas

  • B. Dekeris Kauno technologijos universitetas
  • R. Rindzevičius Kauno technologijos universitetas
  • L. Narbutaitė Kauno technologijos universitetas
  • T. Adomkus Kauno technologijos universitetas

Abstract

Vienas svarbių bruožų, apibūdinančių telekomunikacijų tinklų resursus ir turinčių įtakos teikiamos paslaugos kokybeiб yra diferencijuotų paslaugų pritaikymas interneto tinklams. Šiame straipsnyje pateiktas proporcinis diferencijuotų paslaugų modelis, kai tinklo srautas yra grupuojamas pagal klases, kurios parenkamos pagal srautui keliamus reikalavimus (vėlinimą ar paketų praradimo lygį). Daugiausia dėmesio skirta proporcinio modelio taikymui diferencijuojant vėlinimą eilėse. Pateiktos matematinės išraiškos, leidžiančios apskaičiuoti paketo laukimo trukmę dviejų ir N klasių atvejais bei įvertinti santykį tarp gautos ir planuojamos laukimo trukmės skirtingų klasių paketų. Pateikti modeliavimo rezultatai. Il 4 bibl. 7 (lietuvių kalba, santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).

Published
2015-03-27
Section
T 180 TELECOMMUNICATION ENGINEERING