Magistralinių SDH tinklų resursų įvertinimas ir optimizavimas

R. Plėštys, D. Šinickas

Abstract


Pateikiama magistralinių telekomunikacijų resursų įvertinimo metodika, paremta trimis atvirųjų sistemų jungimo modelio lygmenimis: fiziniu, kanalo ir tinklo, įvertinanti realią tinklo struktūrą ir sandarą. Suformuluotos pagrindinės telekomunikacijų resursus apibūdinančios sąvokos. Pagrindiniu resurso matavimo vienetu pasirinkta informacijos perdavimo sparta. Metodika įvertina tinklo kiekvieno mazgo vidinius funkcinius ryšius, informacijos perdavimo spartą įvairiomis kryptimis, taip pat ir viso tinklo sandarą. Metodika pritaikyta sinchroninės skaitmeninės hierarchijos struktūrai ir joje naudojamiems resursams aprašyti. Šiuo atveju resursai yra išreikšti skirtingos talpos virtualiais konteineriais. Suformuluoti sinchroninės skaitmeninės hierarchijos optimizavimo, perskirstant esamus resursus, kriterijai. Pateiktas resursų optimizavimo algoritmas, įvertinantis vartotojų poreikius, virtualių konteinerių tipus ir galimus optimizavimo kriterijus. Il.3, bibl.5 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.)


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731