Statistinis informacinių elektroninių sistemų dinaminių poveikių

  • P. Balaišis Kaunas University of Technology
  • D. Eidukas Kaunas University of Technology
  • I. Barysaitė Kaunas University of Technology

Abstract

Pagrįstas statistinio dinaminių poveikių informacinėms elektroninėms sistemoms (IES) modeliavimo būtinumas. Išskirtos dvi dinaminių poveikių grupės. Pateikti šių poveikių skirstymo į klases principai ir tikimybinio vertinimo būdai. Pateiktos formulės dinaminių poveikių įtakai IES negendamumui statistiškai vertinti. Nurodytos pagrindinės šių tyrimų plėtojimo kryptys. Statistinio vertinimo metodas iliustruojamas trumpalaikių elektrinių poveikių modeliavimu, tačiau jį galima naudoti ir kitų grupių poveikiams modeliuoti. Il. 5, bibl. 4 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).

Author Biographies

P. Balaišis, Kaunas University of Technology
D. Eidukas, Kaunas University of Technology
I. Barysaitė, Kaunas University of Technology
Published
2004-01-03
How to Cite
Balaišis, P., Eidukas, D., & Barysaitė, I. (2004). Statistinis informacinių elektroninių sistemų dinaminių poveikių. Elektronika Ir Elektrotechnika, 50(1). Retrieved from http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10984
Section
T 180 TELECOMMUNICATION ENGINEERING