Dziak, D., B. Jachimczyk, K. Bork-Ceszlak, T. Zydanowicz, and W. J. Kulesza. “Wireless Monitoring System for Fireman’s Competence Objective Assessment”. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 23, no. 4, July 2017, pp. 56-62, doi:10.5755/j01.eie.23.4.18723.