[1]
K. Xiong, Y. Zhang, Z. Zhang, S. Wang, and Z. Zhong, “PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN”, ELEKTRON ELEKTROTECH, vol. 20, no. 3, pp. 98-103, Mar. 2014.