[1]
A. Mikuckas, A. Venckauskas, and I. Mikuckiene, “Dynamic Extension of Starling Resistor Model”, ELEKTRON ELEKTROTECH, vol. 122, no. 6, pp. 7-10, Jun. 2012.