Dziak, D., Gradolewski, D., Witkowski, S., Kaniecki, D., Jaworski, A., Skakuj, M. and Kulesza, W. J. (2022) “Airport Wildlife Hazard Management System”, Elektronika ir Elektrotechnika, 28(3), pp. 45-53. doi: 10.5755/j02.eie.31418.