Jachimczyk, B., Tkaczyk, R., Piotrowski, T., Johansson, S. and Kulesza, W. (2021) “IoT-based Dairy Supply Chain - An Ontological Approach”, Elektronika ir Elektrotechnika, 27(1), pp. 71-83. doi: 10.5755/j02.eie.27612.