Debita, G., Habrych, M., Tomczyk, A., Miedzinski, B. and Wandzio, J. (2019) “Implementing BPL Transmission in MV Cable Network Effectively”, Elektronika ir Elektrotechnika, 25(1), pp. 59-65. doi: 10.5755/j01.eie.25.1.22737.