Dziak, D., Jachimczyk, B., Bork-Ceszlak, K., Zydanowicz, T. and Kulesza, W. J. (2017) “Wireless Monitoring System for Fireman’s Competence Objective Assessment”, Elektronika ir Elektrotechnika, 23(4), pp. 56-62. doi: 10.5755/j01.eie.23.4.18723.