Perić, Z., Nikolić, J., Lukić, J. and Denić, D. (2013) “Analysis of Two-stage Quantizer with Embedded G. 711 Quantizer and Segmental Uniform Quantizer”, Elektronika ir Elektrotechnika, 19(2), pp. 88-91. doi: 10.5755/j01.eee.19.2.1107.