Štaras, S. and Burokas, T. (2004) “Lėtinimo ir kreipimo sistemų ir jų jungių modeliavimas ir tobulinimas”, Elektronika ir Elektrotechnika, 50(1). Available at: https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10994 (Accessed: 22September2020).