Debita, Grzegorz, Marcin Habrych, Andrzej Tomczyk, Bogdan Miedzinski, and Jan Wandzio. 2019. “Implementing BPL Transmission in MV Cable Network Effectively”. Elektronika Ir Elektrotechnika 25 (1):59-65. https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.1.22737.