Pouraimis, Georgios, Apostolos Kotopoulis, Evangelos Kallitsis, and Panayiotis Frangos. 2017. “Characterization of Three - Dimensional Rough Fractal Surfaces from Backscattered Radar Data”. Elektronika Ir Elektrotechnika 23 (4):45-50. https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.4.18721.