Artemciukas, Edgaras, Leonidas Sakalauskas, and Evaldas Zulkas. 2016. “Kalman Filter for Hybrid Tracking Technique in Augmented Reality”. Elektronika Ir Elektrotechnika 22 (6):73 - 79. https://doi.org/10.5755/j01.eie.22.6.17228.