Chmielarz, S., Molenda, T., Korski, W., Oset, K., & Sobierajski, W. (2023). Overview of Problems and Solutions in the Design of Intrinsically Safe Apparatuses. Elektronika Ir Elektrotechnika, 29(5), 28-35. https://doi.org/10.5755/j02.eie.34552