Dziak, D., Gradolewski, D., Witkowski, S., Kaniecki, D., Jaworski, A., Skakuj, M., & Kulesza, W. J. (2022). Airport Wildlife Hazard Management System. Elektronika Ir Elektrotechnika, 28(3), 45-53. https://doi.org/10.5755/j02.eie.31418