Le, S.-P., Nguyen, M.-S. V., Do, D.-T. ., Nguyen, H.-N. ., Nguyen, N.-L., Nguyen, N.-T. ., & Voznak, M. (2020). Enabling Wireless Power Transfer and Multiple Antennas Selection to IoT Network Relying on NOMA. Elektronika Ir Elektrotechnika, 26(5), 59-65. https://doi.org/10.5755/j01.eie.26.5.27889