Jachimczyk, B., Tkaczyk, R., Piotrowski, T., Johansson, S., & Kulesza, W. (2021). IoT-based Dairy Supply Chain - An Ontological Approach. Elektronika Ir Elektrotechnika, 27(1), 71-83. https://doi.org/10.5755/j02.eie.27612