Debita, G., Habrych, M., Tomczyk, A., Miedzinski, B., & Wandzio, J. (2019). Implementing BPL Transmission in MV Cable Network Effectively. Elektronika Ir Elektrotechnika, 25(1), 59-65. https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.1.22737