Dziak, D., Jachimczyk, B., Bork-Ceszlak, K., Zydanowicz, T., & Kulesza, W. J. (2017). Wireless Monitoring System for Fireman’s Competence Objective Assessment. Elektronika Ir Elektrotechnika, 23(4), 56-62. https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.4.18723