Daunoras, J., Knyš, A., & Sadzevičius, J. (2004). Elektroninės sistemos skystai terpei tirti matematinis modelis. Elektronika Ir Elektrotechnika, 51(2). Retrieved from https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10974