Dzierżanowski, W., Miedziński, B., & Okraszewski, Z. (2006). Directional Relay with a Hall Sensor for Mine MV Feeders with no Effective Earthing. Elektronika Ir Elektrotechnika, 65(1), 25-27. Retrieved from https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10548