(1)
Xiong, K.; Zhang, Y.; Zhang, Z.; Wang, S.; Zhong, Z. PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-Aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN. ELEKTRON ELEKTROTECH 2014, 20, 98-103.