(1)
Liu, Y.; Sun, D.; Xu, B.; Wang, S.; Wang, X. Combine Harvester Low Crushing Rate Operation Strategy Research by Using Bayesian Network. ELEKTRON ELEKTROTECH 2022, 28, 4-11.