(1)
Yao, P.; Liu, Z.; Wang, Z.; Bu, S. Fault Signal Classification Using Adaptive Boosting Algorithm. ELEKTRON ELEKTROTECH 2012, 18, 97-100.