(1)
Jankūnienė, R. Balso Perdavimo Internet Protokolu Paslaugos kokybės. ELEKTRON ELEKTROTECH 2004, 50.