[1]
Navickas, Z., Žvironienė, A., Rindzevičius, R. and Tervydis, P. 2010. Performance Analysis of Telecommunication System with Feedforward Control Mechanism. Elektronika ir Elektrotechnika. 105, 9 (Oct. 2010), 3-8.