[1]
Debita, G., Habrych, M., Tomczyk, A., Miedzinski, B. and Wandzio, J. 2019. Implementing BPL Transmission in MV Cable Network Effectively. Elektronika ir Elektrotechnika. 25, 1 (Feb. 2019), 59-65. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.1.22737.