[1]
Svilainis, L., Chaziachmetovas, A. and Gomez Alvarez-Arenas, T.E. 2019. Ultrasonic Air Coupled Transducer Output Impedance Measurement Technique. Elektronika ir Elektrotechnika. 25, 1 (Feb. 2019), 18-25. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.1.22731.