[1]
Dziak, D., Jachimczyk, B., Bork-Ceszlak, K., Zydanowicz, T. and Kulesza, W.J. 2017. Wireless Monitoring System for Fireman’s Competence Objective Assessment. Elektronika ir Elektrotechnika. 23, 4 (Jul. 2017), 56-62. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.4.18723.