[1]
Simanaitis, V., Liutkevicius, A., Vrubliauskas, A., Kazanavicius, E. and Imbrasas, D. 2012. Efficient MPEG-2 Transport Stream Encryption Method for Low Processing Power Mobile Devices. Elektronika ir Elektrotechnika. 118, 2 (Feb. 2012), 81-88. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.118.2.1180.