Vol 16, No 3 (1998)

Table of Contents

Articles

Temperatūrinė EĮ komponentų būsenų dinamika
P. Balaišis, D. Eidukas, D. Navikas
Perceptyvinis klausos analizatorius
P. Kemėšis, J. Ridzvanavičius, A. Stasiūnas
Atsitiktinių procesų perviršių parametrų tikimybinių charakteristikų metodinis paklaidų tyrimas
S.R. Petrikis, S. Petrikis
Spalvinių koordinačių skaičiavimas kompiuterinėje grafikoje
V. Viliūnas, H. Vaitkevičius, K. Breivė, Z. Bliznikas
Impulsinis magnetinio lauko šaltinis
L. Laurinavičius, J. Novickij
Žmogaus akies dvikoordinatinių sekamųjų judesių kontrolės modelis
G. Daunys, V. Laurutis
Signalinės adaptacijos principo taikymas programinėse pozicionavimo sistemose
V. Geleževičius, V. Babkaitis
Algoritmas kraujo kūnelių pasiskirstymui pagal judėjimo greitį nustatyti
R. Adaškevičius
Ekranavimo įtaka mikrojuostelinių meandrinių vėlinimo linijų savybėms
R. Martavičius, V. Urbanavičius
Naujos modeliavimo galimybės programų pakete CADoVS32
S. Bartkevičius, K. Šarkauskas
Reaktyvaus Si mikrooptinių struktūrų ėsdinimo SF6/Ar, N2, He, O2 dujų plazmoje įtakos difrakcijos efektyvumui tyrimas
V. Grigaliūnas, V. Kopustinskas, M. Andrulevičius, J. Margelevičius
Patikslinti polikristalinių feritų magnetinių spektrų modeliavimo metodai
J. Jankovskis, V. Jurševič, G. Rankis
Elektromagnetinio debitmačio informacinio signalo invariantiškumas
J.A. Virbalis
Liuminescencinės lempos ir jos elektrinės grandinės modeliavimas, skaičiavimo rezultatų analizė
S. Dumskis, A. Vaškys


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731