Vol 6, No 2 (1996)

Table of Contents

Articles

Geofizikos prietaisų asinchroninio variklio atstojamosios schemos parametrų optimizavimas
S. Gečys, E. Milčius
Eksperimentinis vientisojo feromagnetiko ekvivalentinės varžos nustatymas
L. Andriušienė, P. Kostrauskas, R. Mukulys
Kvazinusistovėjęs asinchroninės pavaros darbo režimas, kai rotoriaus varža reguliuojama impulsais
V. Kubilius, R. Masteika, S. Marcinkevičius
Mopedo generatoriaus ir uždegimo sistemos tyrimas
B. Karaliūnas, R. Juška
Elektrodinaminių vėlinimo linijų konstrukcijų sintezės ir analizės programa
A. Gurskas, V. Jurevičius, R. Kirvaitis
Dvikoordinatė pozicionavimo sistema
V. Geleževičius
Mitroninis pakopinis dažnio daugintuvas
J. O. Meilus, V. G. Alybinas
Akustoelektroninių įtaisų elektrodų kokybės klausimai
R. Anilionis, J. Anilionienė
Siaurajuosčių puslaidininkių elektrinių parametrų kontrolė aukštadažniais magnetinio perdavimo ir atspindžio metodais
L. Laurinavičius
Elektromagnetinių skysčio debito ir kiekio matuoklių patikimumas
J. A. Virbalis
Kraujo greičio matavimo, naudojant impulsines ultragarso bangas, tikslumo padidinimas
R. Adaškevičius
Bekontakčiai akių judesių registravimo metodai
V. Laurutis
Fotolitografinis optiškai kintančių vaizdų formavimo metodas
V. Grigaliūnas, J. Margelevičius
Mechaniniai įtempimai titano oksido dangose
L. Augulis, G. Laukaitis
Sistemų su Žemės palydovais dinaminiai trasavimo parametrai
R. Stecevičius
Paviršinių akustinių bangų įtaisų modeliai
A. Neverauskas
Splaino funkcijų panaudojimas
V. Markevičius, P. Tarvydas
Netiesinė pakopinio magnetroninio dažnio daugintuvo teorija
J.O. Meilus


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731