Vol 5, No 1 (1996)

Table of Contents

Articles

Mažų reikšmių stroboskopinis signalų pakeitimas (anglų kalba)
E. Hermanis
Galvos smegenų bioelektrinio aktyvumo dipolių analizės skenavimo metodas
A. Čapas
Galvos smegenų bioelektrinio aktyvumo dipolių analizės skenavimo metodo eksperimentinis tyrimas
V.-A. Buinevičius, A. Čapas, E. Pranckevičienė
Diodų kompiuterinių modelių tyrimas
A. Ostreika, V. Dailidėnas
Dinaminių KMOP trigerių gedimų diagnostikos ypatumai
R. Benisevičiūtė, V. Jusas, R. Šeinauskas
Paviršinių akustinių bangų vėduoklinio keitiklio modelis
A. Neverauskas
Adaptyviosios signalų apdorojimo sistemos
Š. Paulikas, D. Navakauskas
Adaptyviosios telematavimo sistemos su trukdžiais modeliavimas
V. Šidlauskas
Chaotinių virpesių RC generatorius
A. Namajūnas, A. Tamaševičius
Akustinių signalų atskyrimas pagal jų fazinės trajektorijos statistines charakteristikas (anglų kalba)
R. Gudonavičius
Akių judesių kontrolės sistemos savybės, sekant dvikoordinate trajektorija judantį taikinį
V. Laurutis, G. Daunys
Fazinio vėlinimo laiko dispersijos bėgančiosios bangos kreipiamojoje sistemoje įtaka elektroninio vamzdžio signalų trakto reflektometrinei pereinamajai charakteristikai
J. Stankūnas
Elektrinės apkrovos įtaka metalo-plėvelinių rezistorių parametrams
A. Diržys, D. Eidukas, Š. Kačinskas
Aukštatemperatūrių superlaidininkų (ATSL) sparčioji kontrolės bekontakčiais indukciniais metodais
L. Laurinavičius
Si mikrostruktūrų ėsdinimas freonų mišiniuose su vandeniliu ir deguonimi (anglų kalba)
A. Grigonis, Ž. Rutkūnienė, V. Kopustinskas
Elektronų pluoštelio formato įtakos polimetilmetakrilato tirpimo greičiui tyrimas
V. Grigaliūnas
Elektrinės galios perdavimo geofizikos prietaisų elektros varikliams sąlygų analizė
S. Gečys, E. Milčius
Termoanemometrinis dujų skaitiklis
V. Davidonis, V. Neugasimov


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731