Vol 4, No 4 (1995)

Table of Contents

Articles

Elektroninio garinimo metodu suformuotų titano oksido plėvelių tyrimas
H. Skorobogatas, V. Kopustinskas, K. Šlapikas, G. Laukaitis
ESL bazinės ląstelės vėlinimo trukmės ir elektrinių parametrų sklaidos sąryšio tyrimas
R. Benisevičiūtė, D. Eidukas, J. Kilikauskas
Aktyviųjų filtrų modelių tyrimas
J. Sveikata
Greitaveikių diodinių įtaisų sistemotyra
V. Dailidėnas
Skaitmeniniai signalų procesoriai ir jų panaudojimas
K. Bilius, V. Laukys, S. Rupkus
Dirbtinių neutronų tinklai kalbos signalams apdoroti
D. Navakauskas, Š. Paulikas
Juostelių pločio įtaka mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos elektrinėms charakteristikoms
R. Martavičius, V. Urbanavičius
Akies ultragarsinės echoskopijos modeliavimas (anglų kalba)
A. Lukoševičius, R. Jurkonis
Galvos, kaip homogeninio ir ketursluoksnio rutulio, paviršiaus bioelektrinioi aktyvumo potencialų apskaičiavimas
A. Čapas
Neinvazinis intrakranialinio slėgio pulsinių bangų monitoringas
A. Ragauskas, G. Daubaris, V. Pamakštis, R. Chomskis
Aukštadažnio transkateterinio širdies artmijų židinių šalinimo prietaisas ADA-100
A. Kirkutis, A. Kirmonas, M. Skučas
Endokrininėmis oftalmopatijomis sergančių žmonių akių ir smegenų kraujotakos tyrimai
J. Jankauskienė
Įtampos reguliavimas vienfazėje dažninėje pavaroje su rezonansiniu tiristoriniu keitikliu
V. Kepalas, S. Marcinkevičius, Č. Ramonas
Kineskopo liuminoforo juostelių padengimo tikslumo kontrolės metodas
R. Šurna
Asinchroninių variklių pulsuojantieji elektromagnetiniai momentai, atsiradę dėl gamybos technologijos paklaidų
S. Gečys
Asinchroninės impulsinio greičio reguliavimo pavaros su faziniu rotoriumi mechaninės charakteristikos
R. Masteika, S. Marcinkevičius, V. Kubilius
Saulės elektros energijos naudojimo Lietuvoje perspektyvos, monitoringo struktūra ir tyrimo metodika
P. Balčiūnas


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731