Vol 3, No 3 (1995)

Table of Contents

Articles

Asinchroninių variklių pulsuojantirji elektromagnetiniai momentai, atsirdę dėl statoriaus vidinio ir rotoriaus išorinio paviršių elipsiškumo
S. Gečys
Netiesioginis vienfazių ryškiapolių asinchroninių variklių ekscentriciteto kontrolės metoda
S. Gečys
Vientisojo feromagnetinio rotoriaus elektromagnetinio lauko charakteristikų apskaičiavimas
L. Andriuškienė, P. Kostrauskas
Daugiaelemenčių fotoelektrinių keitiklių modifikavimo būdai
Z. Bliznikas, K. Breivė, P. J. Žilinskas
Optoelektroninis šviesolaidinis horizontaliųjų ir vertikaliųjų poslinkių keitiklis
J. Verkelis
Labai tikslaus objektų padėties ir poslinkio keitiklio su daugiaelemenčiu imtuvu modelis (rusų kalba)
V. Petrauskas, Z. Bliznikas, K. Breivė, H. Vaitkevičius
Integrinių keitiklių komparatorių grandinių perdavimo funkcijų apskaičiavimas
A. Marcinkvičius
Nesąytinis talpinis mechaninių virpesių keitiklis
P. Demkinas, R. Pūras, S. Sakalauskas
Krūviui jautrūs stiprintuvai elementariųjų dalelių fizikai tirti 32
R. Navickas, V. Morozov
Padėklo temperatūros įtaka titano oksido plėvelės spektriniam pralaidumui ir padėklo ir plėvelės struktūrų deformacijos
L. Augulis, G. Laukaitis, H. Skorobogatas, K. Šlapikas, J. Margelevičius
Neardantieji aukštadažniai magnetoplazminiai metodai puslaidininkinėms medžiagoms tirti (rusų kalba)
L. Laurinavičius
Puslaidininkinis valdymo įtaisas (anglų kalba)
L. Laurinavičius
Skystųjų kristalų moduliatoriaus optiniams ženklams formuoti elektrofotografinių sluoksnių paviršiuje dinaminės savybės
P. Adomėnas, P. J. Žilinskas
Juostos traukimo mechanizmų diagnostikos sistema
A. Gražulevičius, R. Gražulevičius
Baigtinių elementų metodo taikymas mikrojuostelinių daugialaidžių linijų paskirstytosioms talpoms skaičiuoti
A. Gurskas
Dviekranės daugialaidės linijos modelis
R. Martavičius, V. Urbanavičius
Ašinės simetrijos meandrinių lėtinimo sistemų modelis ir savybės
S. Štaras, J. Skudutis, T. Jokubauskas
Signalo slopinimo audiniuose įvertinimas atliekant ultragarsinius kraujo greičio matavimus
R. Adaškevičius


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731