Vol 2, No 2 (1995)

Table of Contents

Articles

Pjezokeitiklių dažninių savybių valdymo principai
S. Sajauskas
Lyginamasis rezonansinių inverterių modifikacijų tyrimas
G. Petrauskas
Pramoninių akustinio triukšmo matuoklių įvertinimas
V. Juknys
Koreliacinio akustinio nuotėkio indikatoriaus filtras
L. Jakevičius, D. Jucius
Kibirkštinio išlydžio akustinių impulsų spinduolio parazitinio vėlinimo laikas
O. Tumšys
Mažatriukšmiai monolitiniai labai mažos vartojamosios galios GaAs krūvio stiprintuvai
B. Dzindzelėta, R. Navickas, J. Požėla
Paviršinio legiravimo metodu modifikuoto Šotkio kontakto Al-GaAs elektrinių charakteristikų stabilumo tyrimas
Š. Meškinis, S. Smetona, R. Gudaitis
Submikroninės polimerinės kaukės formavimo elektronų pluošteliu tyrimas ir kontrolės metodas
V. Grigaliūnas, V. Čižas, K. Gediminskas
Racionalios dinaminių poveikių visumos nustatymas
P. Balaišis, D. Eidukas, D. Navikas
Elektroninių įtaisų patikimumo nestacionarioje aplinkoje tyrimas
P. Balaišis, D. Eidukas, D. Navikas
Lietuvos telefono tinklo numeracijos plano sudarymo ypatumai (anglų kalba)
A. Jarutis, R. Rindzevičius
Palydovinės TV priėmimo ribinių galimybių tyrimas
L. Dičiūnas, V. Juška
Mikroprocesorinis glotosignalų analizatorius
V. Jastramskas, R. Gudonavičius, V. Uloza
Justavimo įtaiso paklaidų analizė
V. Bartkevičius, A. Dosinas, D. Čelkis
Nesimetrinių elektronų prožektorių modeliavimas
V. Čepulis, A. Karsokas, O. Zimarinas
Elektronų trajektorijų apskaičiavimas kombinuotame lauke
J. Dainauskas, V. Čepulis
Krūvio perkėlimo videokameros
R. Šurna
ESL LDIS dinaminių testinių vektorių sudarymas
R. Benisevičiūtė
Automobilio parametrų daviklių tyrimas
G. Rainys, V. Kerbelis, A. Valinevičius
Automobilinių uždegimo sistemų komutatorių tyrimas
R. Vyšniauskas, A. Valinevičius


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731