Vol 1, No 1 (1995)

Table of Contents

Articles

Kraujo srauto matavimo, panaudojant dvigubą spindulį, modeliavimas ir analzė
A. Kopustinskas, A. Lukoševičius, A. Mačiulis
Reikalavimai, keliami doplerinių kraujo greičio indikatorių pjezokeitikliams
A. Baronas
Medicininių vaizdų apdorojimo būdų apžvalga
S. Indilas, E. Ibenskis
Elektromagnetinių bangų įsiskverbimas į pastatus
S. Mickūnas, L. Dičiūnas, A. Ribikauskas
Asinchroninių variklių sinchroniniai momentai
S. Gečys
Neįsotintosios sinchroninės mašinos V charakteristikos
P. Kostrauskas, A. Ugenskis, A. Kalvaitis
Elektrinės apkrovos šiluminio poveikio modeliavimas
D. Navikas
Eliptinių funkcijų konforminių pakeitimų programų mikrojuostelinių linijų analizei ir sintezei atlikti skirtas kompleksas
A. Jočys
Disko formos keitiklio, dirbančio impulsiniu režimu, ultragarsinio lauko optimizavimas netolygaus svyravimo amplitudžių pasiskirstyno ant keitiklio paviršiaus atžvilgiu (anglų kalba)
A. Vaičiūnas, A. Lukoševičius, H. Alenkovičius
Kompleksiniai akustiniai metodai kietųjų kūnų fizinėms savybėms tirti
S. Sajauskas
Akustinis metodas dujotekio nehermetiškumo vietai nustatyti (rusų kalba)
L. Jakevičius, J. Butkus, D. Jucius, G. Gudavičius
Paviršinių akustinių bangų siaurajuosčių filtrų modeliavimas
S. Rupkus
Paviršinių akustinių bangų harmonikų filtrai
A. Janeliauskas, A. Neverauskas, Š. Kačinskas
Bekontaktinis paviršinių akustinių bangų sužadinimas (rusų kalba)
I. Budiakas
Joninio chromatografo detektoriaus tyrimas
J. Sveikata
Magnetinio lauko matavimo sistemos tikslumo padidinimas
V. Čepulis
Dėl kai kurių radioelektronikos terminų, norminamų Lietuvos standarte “Puslaidininkiniai įtaisai: Terminai ir apibrėžimai”
S. Zajankauskas


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731