Vol 48, No 6 (2003)

Table of Contents

T 190 ELECTRICAL ENGINEERING

Mechanizuotai kloti pritaikytų dvisluoksnių trifazių apvijų tyrimas PDF
J. Bukšnaitis
Maitinimo grandinės ir asinchroninio variklio sistemos statinio stabilumo problema PDF
S. Gečys, M. Kripas, E. Milčius

T 125 AUTOMATION, ROBOTICS

Sunkiai patikrinamų gedimų testavimas PDF
M. Jančiukas, E. Bareiša

T 180 TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Proporcinių diferencijuotų paslaugų kokybės įvertinimas PDF
B. Dekeris, R. Rindzevičius, L. Narbutaitė, T. Adomkus
Plačiajuostės bevielės prieigos aprėpties planavimo ypatumai PDF
V. Grimaila, E. Šilanskas
Homogeninių fotoninių tinklų patikimumo įvertinimas PDF
R. Plėštys, A. Šiurkus

T 121 SIGNAL TECHNOLOGY

Aspects of Melisma Synthesis PDF
R. Leonavičius, D. Navakauskas
Investigation of Sequential Mapping of Multidimensional Data PDF
A. M. Montvilas

T 170 ELECTRONICS

Nuotolinis pastato sistemų valdymas PDF
D. Eidukas, A. Valinevičius, Š. Kilius, M. Žilys
Elektroninė sistema unikalių konstrukcijų būsenos pokyčiams įvertinti PDF
R. Kvedaras, R. Martavičius, V. Kvedaras
Du dielektriniai rutuliai vienalyčiame elektrostatiniame lauke PDF
R. Šimeliūnas, J.A. Virbalis
Ekranų įtakos spiralinės sistemos savybėms tyrimas PDF
J. Skudutis, V. Daškevičius

T 115 MEDICINE TECHNOLOGY

Vektorkardiografijos reikšmė nustatant širdies vainikinių arterijų susiaurėjimus PDF
A. Matiukas, S. Kaminskienė, S. Rūtienė, G. Jaruševičius, L. Gargasas

T 191 HIGH FREQUENCY TECHNOLOGY, MICROWAVES

Daugiamodžių šviesolaidžių sujungimo nuostolių tyrimas PDF
J. Anilionienė, R. Anilionis


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731