Vol 51, No 2 (2004)

Table of Contents

T 190 ELECTRICAL ENGINEERING

The Electric Field in the Round Hole of the Air Plane Capacitor PDF
R. Bansevičius, J.A. Virbalis
Reaktyviojo sinchroninio variklio vektorių diagrama PDF
S. Gečys, A. Kalvaitis, P. Kostrauskas
New Model of Linear Induction Drive PDF
R. Rinkevičienė, A. Petrovas
The Influence of a Welding Current Modulation on Weld Seam PDF
J. Ščemeliovas

T 125 AUTOMATION, ROBOTICS

Accuracy Investigations of Multifunctional Two-coordinate Drive PDF
G. Blažiūnas, V. Geleževičius
Axial Magnetic Field Measurements of Pulsed Solenoids PDF
J. Novickij, R. Kačianauskas, A. Kačeniauskas, S. Balevičius, N. Žurauskienė, V. Stankevič
Asymptotic Analysis of Optimal Uniform Two-Dimensional PDF
Z. H. Peric, Z.B. Nikolic, D.B Drajic

T 121 SIGNAL TECHNOLOGY

Stačiakampės simpleksinės paieškos statistinės charakteristikos PDF
A. Dambrauskas, V. Rinkevičius
Elektroninės sistemos skystai terpei tirti matematinis modelis PDF
J. Daunoras, A. Knyš, J. Sadzevičius
Frequency Gaseous Transducer on the Basis of Structure with an Active PDF
V.S. Osadchuk, A.V. Osadchuk

T 170 ELECTRONICS

Integruotų elektroninių sistemų efektyvumo bruožai PDF
P. Balaišis, D. Eidukas, P. Tervydis, N. Bagdanavičius
Prioritetinių paraiškų srautų aptarnavimo M/M/1/n sistemos analizė PDF
J. Gvergždys, A. Mikšys, R. Rindzevičius, S. Šimkevičius
Koreguojami kineskopų ir jų detalių kontrolės planai PDF
A. Vaišvila, E. Vaičikonis, R. Kalnius
Mikroelektroninis krūvio keitiklis PDF
S. Sakalauskas, R. Pūras
Microwave Office programų paketo taikymo lėtinimo sistemoms tirti PDF
J. Skudutis, V. Daškevičius, E. Garšva

T 115 MEDICINE TECHNOLOGY

Correlation of QT Dispersion after Exercise Stress-Test with Coronary PDF
P. Ammann, I. Bluzaite, H. Roelli, W. Korte, H. Rickli, J. Brazdzionyte, G. Urbonaviciene, R. Zaliunas
New Approach of Vector ECG Analysis for Revealing Coronary Artery PDF
A. Bastys, J. Blužas, S. Kaminskienė, R. Navickas, G. Urbonavičienė
Akies rainelės atvaizdo plokštumoje matematinis modeliavimas PDF
E. Paliulis, G. Daunys, V. Vyšniauskas


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731