Debita, Grzegorz, Przemyslaw Falkowski-Gilski, Marcin Habrych, Bogdan Miedzinski, Bartosz Polnik, Jan Wandzio, and Przemyslaw Jedlikowski. “Subjective and Objective Quality Evaluation Study of BPL-PLC Wired Medium”. Elektronika ir Elektrotechnika 26, no. 3 (June 26, 2020): 13-19. Accessed July 16, 2020. http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/25794.