Debita, G., P. Falkowski-Gilski, M. Habrych, B. Miedzinski, B. Polnik, J. Wandzio, and P. Jedlikowski. “Subjective and Objective Quality Evaluation Study of BPL-PLC Wired Medium”. Elektronika Ir Elektrotechnika, Vol. 26, no. 3, June 2020, pp. 13-19, doi:10.5755/j01.eie.26.3.25794.